4 dec. 2014

Ett trevligt projekt är klart på adstudio

Guds omsorg heter detta blyinfattade fönster.

Inga kommentarer:

Effekter

Skuggspel av glasskulptur