13 jan. 2015

Mosaikfat

Mosaik på betong är på gång

Här är det färdiga resultatet.

Inga kommentarer:

Ny färg på lampa