29 sep. 2015

Inför utställningen

En spännande och kraftfull detalj från en skulptur.


Inga kommentarer:

Skapelsens krona

Skapelsen krona