22 nov. 2016

Utställning i Konsthallen Skellefteå jan 2017


En jätteängel i produktion
Här är koppartejpen färdig

Inga kommentarer:

Ny färg på lampa