23 mars 2012

En trekantig skulptur

På väg
                                               

Inga kommentarer:

Skapelsens krona

Skapelsen krona