23 mars 2012

En hög skapelse

Närhet-avstånd
                                                   

Inga kommentarer:

Effekter

Skuggspel av glasskulptur